Reklamacja mo偶e zosta膰 z艂o偶ona przez Klienta na przyk艂ad:

pisemnie na adres: My艣lenice ul. Jordana 22, 32-400 My艣lenice;

w formie elektronicznej za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@childsplay.pl;

Zaleca si臋 podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
(1) informacji i okoliczno艣ci dotycz膮cych przedmiotu reklamacji, w szczeg贸lno艣ci rodzaju i daty wyst膮pienia wady;
(2) 偶膮dania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodno艣ci z Umow膮 Sprzeda偶y lub o艣wiadczenia o obni偶eniu ceny albo odst膮pieniu od Umowy Sprzeda偶y; oraz
(3) danych kontaktowych sk艂adaj膮cego reklamacj臋 鈥 u艂atwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawc臋. Wymogi podane w zdaniu poprzednim maj膮 form臋 jedynie zalecenia i nie wp艂ywaj膮 na skuteczno艣膰 reklamacji z艂o偶onych z pomini臋ciem zalecanego opisu reklamacji.

Wz贸r formularza reklamacji dost臋pny jest tutaj: LINK.Sprzedawca ustosunkuje si臋 do reklamacji Klienta niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej z艂o偶enia. Brak ustosunkowania si臋 Sprzedawcy w powy偶szym terminie oznacza, 偶e Sprzedawca uzna艂 reklamacj臋 za uzasadnion膮.

W przypadku, gdy do ustosunkowania si臋 przez Sprzedawc臋 do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnie艅 Klienta wynikaj膮cych z r臋kojmi niezb臋dne b臋dzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawc臋 o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres Jordana 22, 32-400 My艣lenice. Je偶eli jednak ze wzgl臋du na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub spos贸b jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta by艂oby niemo偶liwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udost臋pnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w kt贸rym Produkt si臋 znajduje.

Pro艣ba o dostarczenie Produktu, nie ma wp艂ywu na bieg terminu na ustosunkowanie si臋 Sprzedawcy do reklamacji Klienta, oraz nie narusza prawa Klienta 偶膮dania od Sprzedawcy demonta偶u wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usuni臋ciu wady, o kt贸rym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.